logo learn like a champion
Video's
Bestel boek

Veelgestelde vragen over Teach 2.0

Inzet-basisonderwijs

Teach Like a Champion 2.0 is uit. Wat doe ik als ik net 1.0 heb aangeschaft?
Teach 1.0 is nog prima te gebruiken. Veel van de technieken zijn ook weer terug te vinden in 2.0.
2.0 kan een mooi vervolg zijn. Zeker als de leerkracht/ het team verder de diepte in wil.

Kan ik mijn boek inruilen?
Nee, dat is niet nodig. Teach 1.0 blijft zijn waarde behouden!

Zit er weer een dvd bij?
Nee, de filmpjes staan op deze website. Alleen toegankelijk met een speciale code die bij het boek geleverd wordt!

Wat is er anders in Teach 2.0?
In 2.0 zijn alle technieken uit 1.0 tegen het licht gehouden en op basis van evaluatie en praktijkervaringen verder verfijnd. Soms zijn technieken geschrapt of onder gebracht bij andere technieken. De technieken zijn meer in samenhang met elkaar beschreven (hoe vullen ze elkaar aan). Compleet nieuw zijn de uitgebreide hoofdstukken over Controleren van begrip/Fouten maken hoort erbij en Ratio (het versterken van deelname- en denkratio door schrijven, discussie en vragen stellen).

Ik heb net een basiscursus afgerond. Wat is de waarde daarvan nu Teach 2.0 uit is? 
Die waarde blijft hetzelfde. In de basiscursus is een sterke basis gelegd voor Teach Like a Champion, Die basis blijft, ook t.o.v. Teach 1.0 hetzelfde.

Wat is de waarde van mijn eerdere certificaten?
Certificaten blijven hun waarde behouden.

Blijft de basiscursus geregistreerd voor het lerarenregister?
Ja. Wellicht wordt hij op termijn aangepast.

Hoe kan ik me verder inhoudelijk verdiepen met 2.0?
O.a door de nieuwe onderdelen Controleren van begrip/Fouten maken hoort erbij en Ratio (het versterken van deelname- en denkratio door schrijven, discussie en vragen stellen) en 100 % 2.0. en Efficiënte routines ( dit is o.a strakke overgangen 2.0).

Vanaf wanneer wordt de nieuwe inhoud van Teach 2.0 opgenomen in het cursus/trainingsaanbod?
M.i.v het nieuwe schooljaar.

Komt er ook een ‘up-date-cursus’?
Vooralsnog niet. Wel een inspiratieworkshop 2.0
In het nieuwe cursusaanbod staat wel een verdiepingscursus, maar dat is geen up-date-cursus!

Is 2.0 geschikt voor het jonge kind?
In principe wel, maar de inhoud is nog niet specifiek uitgewerkt in een aanvullende katern. Er wordt op dit moment over aanpassingen nagedacht.

Is 2.0 geschikt voor het voortgezet onderwijs?
Zeker!

Is 2.0 geschikt voor het speciaal onderwijs?
In beginsel net als bij 1.0 wel. Er is nog geen speciale bewerking op komst voor de ZML-editie.

Bestel Teach Like a Champion in de webwinkel.